Korona królów

Jagiełło spiera się z Julianną, rozdarty wewnętrznie pomiędzy koniecznością chrztu Litwy, a sentymentem do wiary, w której wyrósł. Jagiełło osobiście gasi Święty Ogień, symbol litewskiego pogaństwa. Wilhelm chce wytoczyć Jadwidze proces