Korona królów

Jadwiga dowiaduje się, że sytuacja w Budzie jest tragiczna. Jagiełło przygotowuje pismo: propozycję dla Bośniaczki układu zabezpieczającego. Wallenrod chce oddać Niemierzę Polakom za okup, Engelhard domaga się jego śmierci. Hanka demaskuje grabarza P