Korona królów

Wieśniacy z Wielkopolski, którym Jagiełło kazał zabrać jedzenie, proszą Jadwigę o pomoc. Pod wpływem żony Władysław wynagradza ludziom straty i odbiera lekcję pokory. Dymitr wyznaje Wierzynkowi, że to on kieruje siłami nieczystymi w domu Gniew