Korona królów

Jagiełło rozdarty pomiędzy obowiązkami wobec Litwy a powinnościami polskiego króla, wymusza na możnych udział w wojnie z zakonem. Jagiełło zleca Spytkowi ważne zadanie i wyróżnia go osobliwym podarkiem – daje mu złote sandały. Nie