Korona królów

Noc poślubna Jadwigi i Jagiełły. Felicja i Eufemia radzą młodej królowej, jak być dobrą żoną. Dobiesław i Gniewosz z Dalewic szukają złota Habsburgów. Regina chce zainwestować złoto w interesy Nikodema, ale boi się klątwy. Zollner zarz