Korona królów

Jadwiga ułaskawia Cztana z Borowiny, to lekcja miłosierdzia i wybaczania dla Jagiełły. Książęta litewscy czczą u Ragany pogańskie bóstwa, gdy przychodzi Trąba i przeprowadza efektowną katechezę. Jagiełło powierza Trąbie stanowisko kapelana. E