Korona królów

Jadwiga przygotowuje się do spotkania z Jagiełłą. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego odrzuca propozycję bycia ojcem chrzestnym Jagiełły. Na Wawelu zastanawiają się jakich chrzestnych wybierze król.