Korona królów

Jagiełło zapowiada, że będzie królem niezależnym, Spytek zaczyna go uczyć respektu dla szlachty. Chociaż w Lublinie trwa ostra dyskusja, a Dobiesław za namową Gniewosza z Dalewic jątrzy, Jagiełło jednogłośnie zostaje okrzyknięty królem