Korona królów

Litwini przyjeżdżają na umówione miejsce spotkania i niezwłocznie chcą jechać dalej. Polscy Panowie wręczają Jagielle akt preelekcji. Jadwiga postanawia zdobywać nowe umiejętności, w tym celu idzie do płatnerza. Niemierza demaskuje Cztana z B