Korona królów

Jadwiga wybacza Siemowitowi, który niespodziewanie chce pokoju z Koroną, a nie małżeństwa. Eufemia jest rozczarowana postawą brata. Urszula odnajduje skarb Gniewosza i mówi o tym Grzymkowi.