Korona królów

Gniewosz zostaje wyrzucony z miasta, przed odjazdem ulega szantażowi Urszuli i przekazuje jej władzę nad swoim domem. Jadwiga dowiaduje się, że Wilhelm opuścił Kraków, prosi o radę Eufemię, która sugeruje, że Jadwiga powinna poślubić S