Korona królów

Umierający Pełka chce pojednać się z bratem, ale ich ostatnia rozmowa jest bardzo emocjonalna. Pełka umiera, a Cudka wyrzeka się Niemierzy. Podczas zjazdu panów Spytek odbiera informację z Budy: Bośniaczka zgodziła się na Jagiełłę. Przebrane