Korona królów

Jadwiga dowiaduje się o planach dotyczących jej ślubu z Jagiełłą, z trudem trzyma emocje na wodzy i szuka autora tego pomysłu. Wieść o Jagielle roznosi się po mieście. Niemierza jest przerażony wizją Litwina na tronie. Urszula lęka się króla