Korona królów

Spytek i Korygiełło szukają osoby, która raniła Lisicę. Pełka musi uciekać. Niemierza znów ratuje brata, ale sam jest w niebezpieczeństwie, gdy zostaje wezwany na zamek.