Korona królów

Jadwiga idzie na pielgrzymkę pokutną na Skałkę. Rozdaje ubogim jałmużnę. Czeka na Wilhelma. Liczy na to, iż przyjdzie na jej koronację. Gniewosz intryguje, próbuje skłócić Jadwigę ze Spytkiem. Spytek mówi w końcu Jadwidze o zama