Korona królów

Jadwiga chce poznać bliżej Dymitra z Goraja. Panowie polscy są o to zazdrośni, dlatego spiskują z Gniewoszem z Dalewic i nie dopuszczają do Jadwigi Jana z Kleparza. Opolczyk przekonuje Leopolda, by jak najprędzej posłał Wilhelma do Krakowa. Wilhelm