Korona królów

Do Jadwigi przychodzi list oczerniający Wilhelma. Maria twierdzi, że list przyniósł posłaniec z Litwy, ale tak naprawdę to ona jest autorką intrygi. Zollner próbuje od Konrada Wallenroda zdobyć informacje dotyczące Litwy. Witold godzi