Korona królów

Jadwiga przekonuje matkę, by ta zgodziła się na jej natychmiastowy wyjazd do Polski. Mentor odkrywa list Jadwigi do Wilhelma, w którym mowa jest o tajemnym spotkaniu w Krakowie. Krzyżacy zdobyli Kowno, Jagiełło ma plan i chce Litwę zostawić W