Korona królów

Zjazd w Sieradzu, na którym trwają dyskusję na temat obsadzenia tronu. Spytek fortelem pozbywa się Opolczyka z kandydatów na króla Polski. Pełka podczas spotkania z Jagiełłą przedstawia propozycję sojuszu i małżeństwa z Jadwigą.