Korona królów

Helena i Cudka chcą wyznać Niemierzy prawdę, ale złe wieści z Wielkopolski niweczą ich zamiary. Jagiełło w trudnej sytuacji, nie chce się chrzcić, ani żenić. Jan z Kleparza rusza na radę panów do Melsztyna, gdzie ujawnia absurd polskiej sytua