Korona królów

Panowie polscy są w kryzysie po tym jak Bośniaczka obsadziła Marię na królową Węgier. Spytek ma jednak plan i nowego kandydata na króla. Witold, po ucieczce z Trok, szuka schronienia w Zakonie, Konrad Wallenrod chce go jak najszybciej