Korona królów

Z pomocą Hanula i mieszczan Jagiełło odzyskuje Wilno. Maria Olgierdówna rozpacza po śmierci męża. W Krakowie rozwija się miłość Heleny i Pełki. Jan z Kleparza potrzebuje pieniędzy na naukę, wraz z Grzymkiem wyrusza do swojej wsi, przejąć pańs