Korona królów

Kiejstut porywa i torturuje Wojdyłłę. Na zamek w Krewie dostaje się Hanul, który proponuje Jagielle pomoc w odbiciu Wilna. Jan z Kleparza diagnozuje Zawiszę i dostaje szansę nauki u Mikołaja z Alwernii. Dobiesław otrzymuje urząd od kró