Korona królów

Rodzina Olgierdowiczów została wygnana z Wilna, ale Jagiełło zostaje ściągnięty przez Kiejstuta, który żąda od niego posłuszeństwa. Jagiełło poprzysięga zemstę i odzyskanie zamku. Zawisza, podglądając Helenę i Pełkę, spada z drabiny. R