Korona królów

Rok 1379. Wesele Marii Olgierdówny i Wojdyłły zostaje zakłócone przez Kiejstuta, który chce sojuszu z Krzyżakami. Ludwik wybiera się do Koszyc, nie wie, że Opolczyk zdradził jego sekret dotyczący Rusi. Na Węgrzech Pełka wciąż sp