Korona królów

1378 rok. Do Wiednia docierają wieści o śmierci Katarzyny – najstarszej córki Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety Bośniaczki. Ale tylko Węgrzy są w żałobie. Książę Leopold i księżna Viridis są szczęśliwi. Oto ich syn zostanie król