Korona królów

Czerwiec 1378 roku. W zamkowej kaplicy w Wiedniu odbywają sponsalia de futuro czyli zaręczyny na przyszłość królewny Jadwigi Andegaweńskiej i księcia Wilhelma Habsburga. Tymczasem na Wawelu Regentka Elżbieta postanawia pozbawić Władysława Opo