Korona królów

Rok 1377. Wokół stosu pogrzebowego Olgierda Giedyminowicza zbiera się cała rodzina. Rycerz Pomsta proponuje Konradowi von Wallenrode zabicie całej rodziny wielkiego księcia, a przynajmniej jego brata Kiejstuta. Krzyżak odmawia. Nie będzie zak