Korona królów

Kazimierz udaje się do Budy i próbuje przekonać Ludwika, by ten odstąpił od wojny. Ani on, ani Karol nie chcą słyszeć o pojednaniu, jednak Kazimierzowi udaje się przekonać ich, że walka nie ma sensu...