Korona królów

Oda i Ligęza towarzyszą Adelajdzie w podróży do Żarnowca. Wciąż nie dociera do niej, że nie jest już królową. Kazimierz przyjeżdża do Pragi, ale podejrzewa, że Karol ma jakiś inny cel poza problemami Mazowsza i Śląska. Prosi Suchywilka