Korona królów

Kazimierz w rozmowie z Ligęzą zdradza, że Egle jest w niebezpieczeństwie. Na Wawel dociera Jasiek z wyczerpanym Spytkiem. Cudka zaczyna rodzić. Na świat przychodzi dwóch chłopców. Cudka zdradza Egle, że ojcem jej dzieci jest Kazimierz.