Korona królów

Spytek staje przed Synem Chana. Negocjacje nie idą po jego myśli. Tatarzy obcinają Spytkowi język. Dobiesław ma dostarczyć go królowi z żądaniem okupu. Adelajda podejrzewa, że ojcem dziecka Cudki może być Kazimierz.