Korona królów

Kazimierz przyjmuje załamaną po śmierci męża Cudkę. Szczere rozmowy zbliżają ich ku sobie. Adelajda obiecuje jej wsparcie po śmierci Pełki. Król poleca Ligęzie, by ten pojechał do Olgierda prosić go o spotkanie. Jaśkowi, Jurze, Suchywilkowi i