Korona królów

Kazimierz traci siły. Na pomoc do Lublina przybywają Karl i Eliasz. Jasiek nie odstępuje króla. Ludwik słyszy przysięgę rycerstwa, które uzna go za władcę po śmierci Kazimierza. Małgorzata jest przekonana, że choroba Kazimierza to boska