Korona królów

Stan Kazimierza jest bardzo zły. Jasiek wciąż nie traci nadziei na wyzdrowienie i wiernie trwa przy królu. Pozostali jednak szukają rozwiązania: co zrobić, by podczas choroby Kazimierza, Polska nie przegrała wojny z Litwą.