Korona królów

Litwini, mimo napotkanych trudności, zaczynają zaplanowany atak zbrojny. Kazimierz jest wdzięczny Egle, za to co zrobiła, jednak kobieta nie przyjmuje nagrody. Król waha się jak dalej postąpić. Najpierw chce dowiedzieć się czy Olgierd wie o po