Korona królów

Królowa węgierska wysyła na dwór Kazimierza posła i duchownego, Marcina z Rajska. Ma on informować o tym, co się dzieje na Wawelu.