Korona królów

Na Wawel docierają posłowie ze wschodu. Rozpoczynają się negocjacje. Kazimierz prosi Tatarów by ci pozostali bezstronni w razie ewentualnego konfliktu polsko-litewskiego i nie blokowali jego ataku na Ruś. W zamian obiecuje pieniądze i bezpiecz