Korona królów

Regina ogłasza wszystkim, że z okazji przyjazdu legata, bramy zostaną otwarte i wszyscy będą mogli wziąć udział w uroczystej mszy.