Korona królów

Konflikt pomiędzy Kościołem a królestwem nabiera na sile. Na Wawelu pojawia się legat papieski, co okazuje się być ogromnym wydarzeniem także dla poddanych. Kazimierz obiecuje posłowi, że gdy zabezpieczy zachodnie granice, będzie krzewił wiarę