Korona królów

Kazimierz, mimo że posłańcy nie wrócili jeszcze z Niemiec, oznajmia Kunegundzie, że wkrótce poślubi ona syna Wittelsbacha. Prosi także Adelajdę, by otoczyła troskliwą opieką jego córkę.