Korona królów

Kazimierz uparcie nie chce się zgodzić na wojnę z Krzyżakami. Bardzo mu zależy na bezpieczeństwie Królestwa Polskiego. Jego pokojowe stanowisko popiera kasztelan krakowski Spytek z Melsztyna...