Korona królów

Na naradzie Kazimierz porusza temat możliwości zbudowania drogi rzecznej do transportu soli. Trwają także rozmowy o obowiązkowej służbie wojskowej dla poddanych. Nagle pojawia się zdenerwowana Bogna z informacją o zbyt wcześnie rozpoczynającym się po