Korona królów

Cały dwór uczestniczy w uroczystościach wielkanocnych. Poruszające Misterium Paschalne skłania Annę do przemyśleń – wiara chrześcijańska staje się dla niej ważna. Kazimierz marzy o dziedzicu, a Anna czuje się w obowiązku dać mężowi syna.