Korona królów

Pod pretekstem opieki nad Agnieszką Bolko opóźnia polowanie w towarzystwie stryja. W końcu jednak wychodzi. Kiedy zbliża się zwierzyna, Henryk rozprasza stryja przez co ten wraca z lasu z niczym.