Korona królów

Wójt skarży się na coraz to większe rozboje na terenie królestwa. Kazimierz chce temu zapobiec i mianuje Maćka na urząd justycjariusza. Chłopak przyjmuje funkcję z godnością i przejęty uczy się od Kata, jak skutecznie zmusić podejrzanyc