Korona królów

Kraków, rok 1325. Król Władysław Łokietek marzy o zjednoczeniu ziem polskich i planuje atak na Płock, by osłabić sojusz Mazowsza z Krzyżakami. Łokietek postanawia zawrzeć z Litwą sojusz dzięki małżeństwu swojego syna Kazimierza z c&oacu