Korona królów

Serial historyczny opowiadający o monarchii w Polsce pod panowaniem ostatnich Piastów, Andegawenów i pierwszych Jagiellonów. Produkcja łączy dramat z historią i miłość z dziejami. Władców czyni ludźmi, a ludzi władcami.

Serial doczekał się trzech części. Pierwsza z nich przedstawia wydarzenia z lat 1325–1339, a zatem ostatnie lata panowania Władysława Łokietka, którego wkrótce ma zastąpić Kazimierz Wielki. W pierwszym sezonie zobaczymy historię małżeństwa króla z Aldoną Anną Giedyminówną oraz jego relacje z matką, a także wstąpienie na tron młodziutkiego Kazimierza. Drugi sezon osadzony został w latach 1342–1370. Widz pozna historię Kazimierza Wielkiego i Adelajdy Heskiej oraz jego wielkie pragnienie spłodzenia męskiego potomka. W trzecim sezonie do Krakowa przyjeżdża Jadwiga. Historia się nie powtarza, choć na Wawelu znów – jak w pierwszym sezonie – spotykają się dwie kultury: litewska i polska.