Korona królów

Rok 1403. Królowa Anna stara się za wszelką cenę uzyskać przebaczenie papieskiego legata. Z pomocą przychodzi jej sekretarz dostojnika i kosztowny drobiazg. Pietro de Revenda zgadza się pojechać z Jagiełłą na Litwę. Ale wyjątkowy prezent dla papieskiego wysłannika szykują także Krzyżacy... Wilno jest przygotowane na wizytę duchownego z Rzymu, ale krzyżacki podarunek spowoduje, że Pietro de Revenda stwierdzi, że Litwa nie jest chrześcijańska i że będzie przekonywał papieża, aby ten nie wydawał bulli, tak potrzebnej Koronie i Wielkiemu Księstwu.