Korona królów

Wiosna 1402. Świdrygiełło ogłosił się nowym Wielkim Księciem Litewskim. Co prawda, na razie w kobiecym przebraniu podąża w stronę Malborka, ale ma dla Krzyżaków prezent. Odda im Żmudź. W Poznaniu Jagiełło skazuje na ścięcie nieuczciwego szlachcica, spotyka po latach Elżbietę Granowską. W wawelskim lochu dziwny cudzoziemiec mówi, że jego sprawa wstrząśnie Koroną. Anna Cylejska zasłabła po kroplach, które niepostrzeżenie dała jej Saule. Chce powiedzieć mężowi o ciąży, ale Saule zrobi wiele, aby do tego nie dopuścić. Podkłada cierń pod siodło Anny...